VOOR KIDS

Het   programma voor kids is een programma van 6 maanden waarin kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep samen komen. Om met elkaar en van elkaar te leren. Meestal in groepjes van 6 tot 10 kinderen.
De kinderen gaan ervaren, ontdekken en leren hoe ze anders om kunnen gaan met hun eigen emoties. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn: boosheid, verdriet, blijdschap en nog vele andere emoties. Ze leren ook beter met de meningen van anderen omgaan, hoe met hun eigen energie(level) om te gaan en hoe verantwoordelijkheid nemen in elkaar steekt.

Deze tekst kunnen kinderen zelf lezen of kan voorgelezen worden:
Waarschijnlijk heb je al een  training gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden naar het programma van de . Er gaat op zich niet zo heel veel anders gebeuren dan wat je al geleerd hebt. Het leuke is dat je nu weet hoe je anders kunt handelen. Alleen het onthouden en het eigen maken is iets wat vaak alleen maar lukt met herhaling en het op allerlei manieren oefenen, zodat het echt iets van jou wordt. We gaan dat op een fijne en leerzame manier doen. Samen met jouw leeftijdgenootjes. Dat kan zijn in de leeftijd van 6 tot 11 jaar. Of van 12 tot 18 jaar. 

 programma:

De kinderen komen 10 x samen in een programma van 6 maanden in een blok van 3 uur. De locatie is in Breda. Start programma: september. Keuze uit: zaterdag- of zondagochtend van 9.30 tot en met 12.30. Prijs: 695,00 euro inclusief btw. Inclusief koffie & thee.

Het  programma bestaat uit:
 • 10 Bijeenkomsten van 3 uur. Gemiddeld zit hier zo’n 2 tot 3 weken tussen.

 • 2 Coachgesprekken van een uur. 1 x na 3 bijeenkomsten en 1 x na 8 bijeenkomsten.

 • Kinderen krijgen leuke opdrachtjes mee naar huis.

 • Elke nieuw startende groep (de leeftijdsgroep van 12/18) krijgt een aparte Whats App groep waarin ervaringen en vragen naar elkaar uitgewisseld kunnen worden.


Voor welke leeftijd:
 • 6/11 jaar. (Deze groep werkt zonder telefoon.)

 • 12/18 jaar. (Bij deze groep is het mogelijk om een Whats App groep te openen)

Na het  programma:
 • Weten kinderen waarom ze storend gedrag vertonen.  Kunnen kinderen na deze training beter aangeven waar dit gedrag vandaan komt en wat ze nodig hebben om dit om te zetten naar iets anders.

 • Weten kinderen dat ze veel meer zelf kunnen dan ze voorheen konden bedenken en passen ze dit ook toe in hun dagelijks leven.

 • Nemen kinderen hun verantwoordelijkheid voor de dingen die bij hun leeftijd passen. (Dit kan verschillen per kind een voorbeeld zou kunnen zijn: aankleden, huiswerk maken, meehelpen met de tafel dekken, de vuilnis buiten zetten, zelf tandenpoetsen, enz.)

 • Kunnen ze handelen vanuit de communicatiestijlen en begrijpen ze daardoor de ander veel beter.

 • Hebben ze zelfvertrouwen ontwikkeld.

 • Werken ze samen met ouders, opvoeders en professionals.

 • Weten ze beter wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze zelf aangeven hoe hier mee om te gaan.

Via het contactformulier kunt u een mail sturen mocht u of uw kind interesse hebben dan kunnen wij u een berichtje sturen wanneer deze training start.